Omstämpling av A-aktier

28.06.2024

Under juni månad har Bergman & Beving AB på begäran av aktieägare genomfört omstämpling av 1 780 A-aktier till motsvarande antal B-aktier i bolaget.

Efter omstämplingen uppgår antalet A-aktier till 1 060 656 medan B-aktier uppgår till 26 375 760.

Antal aktier och röster i Bergman & Beving AB framgår av följande tabell:


Före omstämplingEfter omstämpling
Antal A-aktier1 062 4361 060 656
Antal B-aktier26 373 98026 375 760
Antal röster36 998 34036 982 320
Antal aktier27 436 41627 436 416


Stockholm den 28 juni 2024

Bergman & Beving AB (publ)

Förvärv

Förvärv

Vi har medvetet byggt vår organisation kring helt fristående dotterbolag, något vi betecknar som "småskaligt företagande i stor skala".

Läs mer

Förvärv

Om oss

Om oss

Bergman & Beving, grundad 1906, är en svensk börsnoterad bolagsskoncern med lång erfarenhet av att förvärva och utveckla ledande nischföretag med ett...

Läs mer

Om oss

Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Läs mer

Hållbarhet