Omstämpling av A-aktier

30.09.2014

B&B TOOLS
Corporate Action

Omstämpling av A-aktier

Under september månad har B&B TOOLS AB på begäran av aktieägare genomfört
omstämpling av 1 344 A-aktier till motsvarande antal B-aktier i bolaget. 

Efter omstämplingen uppgår antalet A-aktier till 1 066 468 st och antalet
B-aktier till 27 369 948 st. Antal aktier och röster i B&B TOOLS AB framgår av
följande tabell: 

          Antal A-aktier Antal B-aktier Antal röster Antal aktier
-----------------------------------------------------------------------------
Före omstämpling    1 067 812   27 368 604  38 046 724  28 436 416
-----------------------------------------------------------------------------
                                -------------
Efter omstämpling    1 066 468   27 369 948  38 034 628  28 436 416
----------------------------------------------------------------       

Stockholm den 30 september 2014

B&B TOOLS AB (publ)För ytterligare information kontakta:

Mats Karlqvist, Ansvarig – Investor Relations, B&B TOOLS AB, telefon 070-660 31
32 Denna information är sådan som B&B TOOLS skall offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmark­naden, lagen om handel med finansiella instrument eller
regelverket för emittenter vid NASDAQ OMX Stockholm. Informationen lämnades för
offentliggörande den 30 september 2014 kl. 08:00.

Förvärv

Förvärv

Vi har medvetet byggt vår organisation kring helt fristående dotterbolag, något vi betecknar som "småskaligt företagande i stor skala".

Läs mer

Förvärv

Om oss

Om oss

Bergman & Beving, grundad 1906, är en svensk börsnoterad bolagsskoncern med lång erfarenhet av att förvärva och utveckla ledande nischföretag med ett...

Läs mer

Om oss

Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Läs mer

Hållbarhet