Omstämpling av A-aktier

28.12.2012

B&B TOOLS
Corporate Action

Omstämpling av A-aktier

Under december månad har B&B TOOLS AB på begäran av aktieägare genomfört
omstämpling av 1 780 A-aktier till motsvarande antal B-aktier i bolaget. 

Efter omstämplingen uppgår antalet A-aktier till 1 072 280 st och antalet
B-aktier till 27 364 136 st. Antal aktier och röster i B&B TOOLS AB framgår av
följande tabell: 

          Antal A-aktier Antal B-aktier Antal röster Antal aktier
-----------------------------------------------------------------------------
Före omstämpling    1 074 060   27 362 356  38 102 956  28 436 416
-----------------------------------------------------------------------------
                                -------------
Efter omstämpling    1 072 280   27 364 136  38 086 936  28 436 416
----------------------------------------------------------------       Stockholm den 28 december 2012

B&B TOOLS AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Mats Karlqvist, Ansvarig – Investor Relations, B&B TOOLS AB, telefon 070-660 31
32 

Denna information är sådan som B&B TOOLS skall offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmark­naden, lagen om handel med finansiella instrument eller
regelverket för emittenter vid NASDAQ OMX Stockholm. Informationen lämnades för
offentliggörande den 28 december 2012 kl. 08:00.

Förvärv

Förvärv

Vi har medvetet byggt vår organisation kring helt fristående dotterbolag, något vi betecknar som "småskaligt företagande i stor skala".

Läs mer

Förvärv

Om oss

Om oss

Bergman & Beving, grundad 1906, är en svensk börsnoterad bolagsskoncern med lång erfarenhet av att förvärva och utveckla ledande nischföretag med ett...

Läs mer

Om oss

Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Läs mer

Hållbarhet