Omstämpling av A-aktier

31.05.2011

Under maj månad har B&B TOOLS AB på begäran av aktieägare genomfört omstämpling
av 1 344 A-aktier till motsvarande antal B-aktier i bolaget.
Efter omstämplingen uppgår antalet A-aktier till 1 075 404 st och antalet B-
aktier till 27 361 012 st. Antal aktier och röster i B&B TOOLS AB framgår av
följande tabell:

         |Antal A-aktier|Antal B-aktier|Antal röster|Antal aktier
         |       |       |      |
-----------------+--------------+--------------+------------+------------
Före omstämpling |   1 076 748|  27 359 668| 38 127 148| 28 436 416
         |       |       |      |
-----------------+--------------+--------------+------------+------------
Efter omstämpling|   1 075 404|  27 361 012| 38 115 052| 28 436 416

Stockholm den 31 maj 2011

B&B TOOLS AB (publ)

För ytterligare information kontakta:
Mats Karlqvist, IR-ansvarig, B&B TOOLS AB, telefon 08-660 10 30TILLSAMMANS GÖR VI INDUSTRIN EFFEKTIVARE
B&B  TOOLS  förser  industri-  och  byggsektorn  i  norra  Europa  med
industriförnödenheter och industri­komponenter samt därtill relaterade tjänster.
Koncernen omsätter på årsbasis cirka 7,9 miljarder SEK och har cirka 2 800
anställda.


Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om
handel med finansiella instrument eller krav ställda i regelverk för emittenter.
Omstämpling av A-aktier:
http://hugin.info/1026/R/1519921/456336pdf
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
  other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
   originality of the information contained therein.

Source: B&B TOOLS AB via Thomson Reuters ONE

[HUG#1519921]

Förvärv

Förvärv

Vi har medvetet byggt vår organisation kring helt fristående dotterbolag, något vi betecknar som "småskaligt företagande i stor skala".

Läs mer

Förvärv

Om oss

Om oss

Bergman & Beving, grundad 1906, är en svensk börsnoterad bolagsskoncern med lång erfarenhet av att förvärva och utveckla ledande nischföretag med ett...

Läs mer

Om oss

Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Läs mer

Hållbarhet