Omstämpling av A-aktier

31.03.2015

B&B TOOLS
Corporate Action

Omstämpling av A-aktier

Under mars månad har B&B TOOLS AB på begäran av aktieägare genomfört
omstämpling av 1 344 A-aktier till motsvarande antal B-aktier i bolaget. 

Efter omstämplingen uppgår antalet A-aktier till 1 063 780 st och antalet
B-aktier till 27 372 636 st. Antal aktier och röster i B&B TOOLS AB framgår av
följande tabell: 

          Antal A-aktier Antal B-aktier Antal röster Antal aktier
-----------------------------------------------------------------------------
Före omstämpling    1 065 124   27 371 292  38 022 532  28 436 416
-----------------------------------------------------------------------------
                                -------------
Efter omstämpling    1 063 780   27 372 636  38 010 436  28 436 416
----------------------------------------------------------------       

Stockholm den 31 mars 2015

B&B TOOLS AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Mats Karlqvist, Ansvarig – Investor Relations, B&B TOOLS AB, telefon 070-660 31
32 Denna information är sådan som B&B TOOLS skall offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmark­naden, lagen om handel med finansiella instrument eller
regelverket för emittenter vid Nasdaq Stockholm. Informationen lämnades för
offentliggörande den 31 mars 2015 kl. 08:00.

Förvärv

Förvärv

Vi har medvetet byggt vår organisation kring helt fristående dotterbolag, något vi betecknar som "småskaligt företagande i stor skala".

Läs mer

Förvärv

Om oss

Om oss

Bergman & Beving, grundad 1906, är en svensk börsnoterad bolagsskoncern med lång erfarenhet av att förvärva och utveckla ledande nischföretag med ett...

Läs mer

Om oss

Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Läs mer

Hållbarhet