Tidigarelagt datum för delårsrapport avseende första kvartalet (april-juni) 2012/2013

15.06.2012

B&B TOOLS
Corporate Action

Tidigarelagt datum för delårsrapport avseende första kvartalet (april-juni)
2012/2013

Stockholm, 2012-06-15 12:21 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Mot bakgrund av den
osäkerhet som råder i marknaden och att volymen i den svenska delen av
verksamheten utvecklas fortsatt svagt har styrelsen i B&B TOOLS AB (publ)
beslutat att tidigarelägga offentliggörandet av delårsrapporten avseende första
kvartalet (april-juni) 2012/2013 till den 18 juli 2012 (tidigare: 16 augusti
2012). Stockholm den 15 juni 2012

B&B TOOLS AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Stefan Wigren, VD & Koncernchef, telefon 010-454 77 00
Mats Karlqvist, Ansvarig Investor Relations, telefon 070-660 31 32

Denna information är sådan som B&B TOOLS skall offentliggöra enligt lagen om
värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller
regelverket för emittenter vid NASDAQ OMX Stockholm. 

Informationen lämnades för offentliggörande den 15 juni 2012 kl. 12:15.

Förvärv

Förvärv

Vi har medvetet byggt vår organisation kring helt fristående dotterbolag, något vi betecknar som "småskaligt företagande i stor skala".

Läs mer

Förvärv

Om oss

Om oss

Bergman & Beving, grundad 1906, är en svensk börsnoterad bolagsskoncern med lång erfarenhet av att förvärva och utveckla ledande nischföretag med ett...

Läs mer

Om oss

Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Läs mer

Hållbarhet