Valberedningens förslag till styrelse i B&B TOOLS AB (publ) inför årsstämman 2012

25.06.2012

B&B TOOLS
Börsmeddelande

Valberedningens förslag till styrelse i B&B TOOLS AB (publ) inför årsstämman
2012

B&B TOOLS valberedning föreslår att Charlotte Hansson och Roger Bergqvist väljs
som nya ledamöter i styrelsen för B&B TOOLS AB (publ) i samband med årsstämman
den 23 augusti 2012. 

Stockholm, 2012-06-25 12:31 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Förslaget innebär även
omval av styrelseledamöterna Per Axelsson, Anders Börjesson, Tom Hedelius,
Joakim Rubin och Stefan Wigren. Nuvarande styrelseledamot Anita Pineus har
avböjt omval. 

Till ny styrelseordförande föreslås Anders Börjesson. Nuvarande
styrelseordförande Tom Hedelius har avböjt omval som styrelsens ordförande. 

Charlotte Hansson, född 1962, är verkställande direktör för Jetpak Sverige.
Charlotte Hansson är styrelseledamot i bland andra Oxeon AB (”Sveriges
supergasell 2010” enligt Dagens Industri) och börsnoterade Deltaco AB.
Charlotte Hansson har lång erfarenhet från ledande positioner inom
transport-/logistikbranschen och är utbildad biokemist och marknadsekonom. 

Roger Bergqvist, född 1948, är styrelseledamot i bland andra de börsnoterade
bolagen BE Group AB, Proact IT Group AB och Lagercrantz Group AB. Roger
Bergqvist var verkställande direktör och koncernchef i Addtech-koncernen mellan
åren 2001-2008 och dessförinnan verksam inom Bergman & Beving-koncernen i olika
chefspositioner. 

Valberedningen består av Anders Börjesson (valberedningens ordförande), Per
Trygg (representant för SEB Fonder), Björn Franzon (representant för Swedbank
Robur fonder), Conny Karlsson (representant för CapMan Public Market
Investment) samt Tom Hedelius. 

Valberedningens övriga förslag kommer att presenteras i kallelsen till
årsstämman och på bolagets webbplats, där även valberedningens motiverade
yttrande kommer att finnas tillgängligt. 

Årsstämma i B&B TOOLS AB kommer att hållas den 23 augusti 2012 kl. 16:30 i
Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm. Stockholm den 25 juni 2012

Valberedningen i B&B TOOLS AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Anders Börjesson, Valberedningens ordförande, telefon 010-454 77 00


Denna information är sådan som B&B TOOLS kan vara skyldig att offentliggöra
enligt lagen om värde­pappersmarknaden, lagen om handel med finansiella
instrument eller regelverket för emittenter vid NASDAQ OMX Stockholm.
Informationen lämnades för offentliggörande den 25 juni 2012 kl. 12:30.

Förvärv

Förvärv

Vi har medvetet byggt vår organisation kring helt fristående dotterbolag, något vi betecknar som "småskaligt företagande i stor skala".

Läs mer

Förvärv

Om oss

Om oss

Bergman & Beving, grundad 1906, är en svensk börsnoterad bolagsskoncern med lång erfarenhet av att förvärva och utveckla ledande nischföretag med ett...

Läs mer

Om oss

Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Läs mer

Hållbarhet