Shaping great companies since 1906

Bolagsstämma 2024

Kallelse till årsstämman den 29 augusti 2024

Läs mer

Bolagsstämma 2024

Anmälan via länken nedan

Anmälan

Aktiekurs

SEK ( %)

uppdaterad

Pressmeddelanden

Kallelse till Bergman & Bevings årsstämma den 29 augusti 2024

Aktieägarna i Bergman & Beving AB (publ), org.nr 556034-8590 (”Bolaget” eller ”Bergman & Beving”), kallas härmed till...

Läs mer

Bergman & Bevings Delårsrapport 1 april – 30 juni 2024

Första kvartalet (1 april-30 juni 2024)Nettoomsättningen ökade med 2 procent till 1 253 MSEK (1 228).Resultatet (EBITA)...

Läs mer

Bergman & Bevings årsredovisning för 2023/2024 offentliggjord

Bergman & Bevings årsredovisning för räkenskapsåret 1 april 2023-31 mars 2024 har idag publicerats på svenska och...

Läs mer

Våra bolag

Våra bolag

Bergman & Bevings-koncernens dotterbolag är organiserade i tre divisioner baserat på likheter i nischer, segment och produkter.

Läs mer

Våra bolag

Förvärv

Förvärv

Vi har medvetet byggt vår organisation kring helt fristående dotterbolag, något vi betecknar som "småskaligt företagande i stor skala".

Läs mer

Förvärv

Vår historia

Vår historia

100 års erfarenhet av att förvärva och utveckla hållbara, lönsamma företag.

Läs mer

Vår historia