Tools & Consumables

Divisionen Tools & Consumables består av ledande bolag inom industriell utrustning, förnödenheter och tjänster. Divisionens grundstomme är att betjäna industrisektorn, och de tio bolagen verkar inom flera underbranscher, såsom:

  • Industrimaskiner & Automatisering
  • Maskinvara & Tillbehör
  • Energiutrustning
  • Elektronisk utrustning & Instrument
  • Handelsföretag & Distribution

För att balansera strävan efter ledarskap inom divisionens kärnverksamhet inom industriell utrustning med tillväxt i angränsande expansiva nischer utvecklar divisionen ständigt produkter, tjänster och företag i sin portfölj. Divisionen har en aktiv förvärvsagenda mot nuvarande och angränsande expansiva nischer för att skräddarsy divisionens erbjudanden till specifika branscher i strävan efter högre vinstmarginaler och en ökning av totalavkastningen. Bland de senaste betydande affärerna finns Polartherm, en ledande aktör inom kraftfulla, mobila värmare för industrin samt för bygg-, flyg- och försvarsindustrin.

Kontakt

Oscar Fredell
Divisionschef
oscar.fredell@bb.se
+46 (0) 70 182 63 02

Våra bolag

Tools & Consumables
logo alt

A.T.E. Solutions är den ledande aktören i Storbritannien inom automatiserad testutrustning. Bolagets primära erbjudande är dess ledande modulära testsystem FLEX. Modulariteten i produkten tillsammans med kundanpassade applikationer och fasta inredningar skapar en oöverträffad flexibilitet och minskad komplexitet för kunderna.

logo alt 2

Belano Maskin, grundat 1957, har det starkaste maskinsortimentet för svensk plåtindustri. Företaget erbjuder högkvalitativa plåtmaskiner från 330 till 880 ton och från 3 till 7 meter i längd.

Germ är ett svenskt specialistföretag som tillhandahåller produkter och lösningar för industrier med behov av att hantera smörjmedel och vätskor. Germ är ledande i Norden och erbjuder ett sortiment av hanteringsprodukter för olja, fett, diesel och andra vätskor. Deras främsta styrka är deras kunskap om kundanpassade system för säker oljehantering.

Albretsen, som grundades 1995, är ledande inom verktygssäkring för olje- och gasindustrin och byggindustrin. Efter årtionden av aktiv utveckling och samarbete med arbetsplatssäkerhetsteam har de satt den standard som idag är känd och accepterad av den nordiska industrins stora företag och intressenter.

Lidén Weighing vet mycket om vägning. Företaget erbjuder ett starkt sortiment av standardiserade vägningssystem, vågar och komponenter för vägningstillämpningar. Lidén Weighing erbjuder kvalitetsprodukter, en kostnadseffektiv distribution och kompetent service.

Luna Group är ledande inom verktyg och förnödenheter i Norden och deras produktutbud är topprankat bland regionens främsta bygg- och industriåterförsäljare. Luna Groups produktavdelning administrerar dagligen över 500 produktvarumärken från internationella premiumleverantörer. Med realtidsuppdaterade data om över 100 000 artiklar förser Luna Group sina partners med branschstandardiserad produktinformation oavsett gränssnitt, EDI eller e-handelslösning.

Polartherm är den ledande leverantören av mobila värmelösningar i norra Europa. De har utvecklat och tillverkat värmelösningar i Finland i över 40 år och är erkända av militära styrkor som verkar i kalla och tuffa miljöer. De har levererat över 15 000 värmare till kunder som det amerikanska flygvapnet, den kanadensiska armén, den finska försvarsmakten och Sydkoreas försvarsmakt och har därmed uppfyllt de svåra kraven under extrema miljöförhållanden.

TengTools erbjuder förstklassiga handverktyg i stationära och mobila förvaringslösningar för verkstads- och industriarbetare. Med det innovativa modulära handverktygskonceptet Get Organised skapar företaget en säkrare och effektivare arbetsmiljö för både användare och organisationer. TengTools har en god internationell närvaro med kunder i över 30 länder.

Uveco är en heltäckande leverantör av verktyg till plåtindustrin. Produktsortimentet omfattar såväl egna produkter som produkter från marknadsledande tillverkare som säljs via lokala och nationella återförsäljare.

Retco är Finlands ledande aktör inom mekaniserad och automatiserad svetsteknik för den allmänna industrin. Företaget har en djup kunskap inom svetsområdet och är ledande inom sin nisch i Finland.

Tema Norge är en ledande aktör i Norge inom orbitalsvetsning och mekaniserad svetsteknik. Med lång efterfarenhet inom området bistår de sina kunder med råd i samband med materialval, val av svetsmetod och tillsatsmaterial, optimering av processer och andra svets- och materialtekniska frågor.

 

CASE: Albretsen – lönsamt förvärv för att nå ledande position inom expansiv nisch


 

Fallande verktyg från höjd står för en stor andel av alla arbetsplatsolyckor. Det har lett till att efterfrågan på verktygssäkring stadigt ökar på en snabbt växande marknad. Bergman & Beving förvärvade det norska bolaget Albretsen som ett led i målsättningen att bli ledande inom nischen verktygssäkring. Divisionen Tools & Consumables har därigenom stärkt sitt erbjudande samt tillfört stor expertkompetens inom gas- och oljeindustrin.

H.M. Albretsen var från början en järnhandelsbutik som bland annat sålde till den lokala industrin i norska Brevik. År 1995 bytte företaget namn till H.M. Albretsen Verktøysikring AS efter att ha inlett ett samarbete med yrkeskunniga inom gas och oljeindustrin. Gas- och oljeindustrin hade vid den tiden inte några krav på verktygssäkring, vilket föranledde att bolaget styrde om sin verksamhet till att fokusera på säkerhetslösningar för fallande föremål från höga höjder.

Albretsen började i ett tidigt skede att produktutveckla, ta fram dokumentation för de högt ställda kraven och egna standarder för verktygssäkring. Efter åratal av utveckling och nära samarbete med arbetsmiljöchefer och branschorganisationer som exempelvis Samarbeid for Sikkerhet, har Albretsen idag satt en standard som erkänns och accepteras av gas- och oljeindustrin och dess viktiga intressenter. Albretsen har som målsättning att bli ledande i Europa inom sin nisch och kommer att fortsätta hjälpa företag att säkerställa att handverktyg är förberedda när nya krav tillkommer. Företaget kommer också att bredda sitt produkterbjudande mot landbaserad industri.

Divisionen Tools & Consumables kunde även före förvärvet erbjuda verktygssäkring. Genom förvärvet av Albretsen år 2021, som är det ledande bolaget i Norden inom sin nisch, kan nu även icke-säkrade verktyg certifieras. Det skapar ett unikt erbjudande. Albretsen ger även ökad tillgång till den norska marknaden och värdefulla kunskaper inom gas- och oljeindustrin.

Tools & Consumables fokus på verktygssäkring bär frukt – på två år har divisionen dubblerat sin omsättning. Ambitionen är att göra fler förvärv av specialiserade europeiska verktygssäkringsbolag med målsättningen att ytterligare flytta fram positionen som Europaledande inom området.