Långsiktigt ägande var avgörande för brittiska marknadsledaren

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Intervju med Steve Lees, A.T.E Solutions

När brittiska A.T.E. Solutions sökte en ny ägare var kraven tydliga. B&Bs företagskultur och ambition att vara en långsiktig ägare var
det avgörande för den tidigare ägaren. Nu är ambitionen att växa ytterligare, genom förvärv och en breddad marknad.

A.T.E. Solutions är en marknadsledande leverantör av automatiserad testutrustning i Storbritannien. Företaget, som grundades 1988, har framgångsrikt lyckats kom- binera applikationer och service. Idag är man ett av få företag som tillhandahåller en komplett testlösning för kontroll av kretskort som ofta är en kritisk komponent i många produkter. Bland kunderna återfinns producenter med höga krav på testning inom bland annat försvars-, flyg- och elkraftsindustrin.

Integritet och ärlighet
När A.T.E. Solutions sökte efter en köpare föll valet på B&B, främst på grund av B&Bs ambition om långsiktigt ägandeskap kombinerat med en företagskultur som liknar den egna.

Steve Lees, teknisk direktör och tidigare huvudägare av A.T.E. Solutions, lyfter upp B&Bs integritet och ärlighet som det han gillar mest. Detta eftersom den skapar en enkel relation mellan A.T.E. och B&B, där de vet exakt var de står.

– Affären har mottagits väl bland våra medarbetare, som till följd av förvärvet kan se en långsiktig framtid inom bolaget. Det har inte skett några större förändringar organisatoriskt efter övertagandet, men en stor fördel med att vara en del av B&B är att vi kommer att kunna växa ytterligare genom förvärv, säger Steve Lees.

Fler marknader
A.T.E. Solutions är ett av mycket få företag som tillhandahåller en komplett testlösning till producenter. Denna innefattar design och konstruktion av A.T.E.-system, fixtur, testmjukvara, service och support för äldre utrustning.

Kontroll av att signalerna fungerar perfekt i ett kretskort är helt avgörande för en produkts funktionalitet, till exempel i ett flygplan. Så en producent som konstruerar en tekniskt avancerad produkt behöver A.T.E.s testut- rustning för att säkerställa att det inbyggda kretskortet kommer arbeta som tänkt. A.T.E.s testutrustning kan till exempel kontrollera att ett kretskort reagerar när det stimuleras från ett sidosystem. Viss utrustning kan testa signaler med blandning av både analog, digital eller stimulans av hög ström.

Framöver är målet att fortsätta stärka affärsenhetens ledande position i Storbritannien, men också att föra ut A.T.E. Solutions kompletta erbjudande till fler marknader.


Tillbaka till Möt våra entreprenörer