2023

Protokoll Årsstämma 2023
Kallelse till årsstämma 2023
Punkt 9b Utdelning 2023 – Styrelsens yttrande
Punkt 15 Ersättningar 2023 – Revisorsyttrande
Punkt 15 Ersättningsrapport 2023
Punkt 16 Återköp av egna aktier 2023 – Styrelsens förslag
Punkt 16 Återköp av egna aktier 2023 – Styrelsens yttrande
Punkt 17 Styrelsens förslag till köpoptionsprogram 2023
Valberedningens förslag och motiverade yttrande 2023
Fullständiga köpoptionsvillkor 2023
Fullmaktsformulär för årsstämma 2023
Bolagsordning - förslag på ny

2022

Protokoll Årsstämma 2022
Kallelse till årsstämma 2022
Punkt 9b Utdelning 2022 – Styrelsens yttrande
Punkt 15 Ersättningar 2022 – Revisorsyttrande
Punkt 15 - Ersättningsrapport 2022
Punkt 16 Återköp av egna aktier 2022 - Styrelsens förslag
Punkt 16 Återköp av egna aktier 2022 - Styrelsens yttrande
Punkt 17 Styrelsens förslag till köpoptionsprogram 2022
Valberedningens förslag och motiverade yttrande 2022
Fullständiga köpoptionsvillkor 2022
Fullmaktsformulär för årsstämma 2022
Poströstningsformulär för årsstämma 2022

2021

Protokoll årsstämma 2021
Kallelse till årsstämma 2021
Punkt 9b Utdelning 2021 – Styrelsens yttrande
Punkt 15 Ersättningar 2021 – Revisorsyttrande
Punkt 15 Ersättningsrapport 2021
Punkt 16 Styrelsens förslag till köpoptionsprogram 2021
Punkt 17 Återköp av egna aktier 2021 – Styrelsens förslag
Punkt 17 Återköp av egna aktier 2021 – Styrelsens yttrande
Valberedningens förslag och motiverade yttrande 2021
Fullständiga köpoptionsvillkor 2021
Fullmaktsformulär för årsstämma 2021

2020

Protokoll årsstämma 2020
Kallelse till årsstämma 2020
Punkt 9 Utdelning 2020 – Styrelsens yttrande
Punkt 15 Ersättningar 2020 – Revisorsyttrande
Punkt 15 Ersättningar 2020 - Styrelsens förslag
Punkt 15 Ersättningar 2020 – Utvärdering
Punkt 16 Styrelsens förslag till köpoptionsprogram 2020
Punkt 17 Återköp av egna aktier 2020 - Styrelsens förslag
Punkt 17 Återköp av egna aktier 2020 - Styrelsens yttrande
Punkt 18 Beslut om bolagsordningsändringar - Styrelsens förslag
Valberedningens förslag och motiverade yttrande 2020
Fullständiga köpoptionsvillkor 2020
Fullmaktsformulär för årsstämma 2020
Poströstningsformulär för årsstämma 2020

2019

Protokoll årsstämma 2019
Valberedningens förslag och motiverade yttrande 2019
Fullmaktsformulär för årsstämma 2019
Fullständiga köpoptionsvillkor 2019
Kallelse till årsstämma 2019
Punkt 9 Utdelning 2019 – Styrelsens yttrande
Punkt 16 Ersättningar 2019 – Utvärdering
Punkt 16 Ersättningar 2019 – Revisorsyttrande
Punkt 16 Ersättningar 2019 - Styrelsens förslag
Punkt 17 Styrelsens förslag till köpoptionsprogram 2019
Punkt 18 Återköp av egna aktier 2019 - Styrelsens yttrande

2018

Protokoll årsstämma 2018
Kallelse till årsstämma 2018
Punkt 9 Utdelning 2018 – Styrelsens yttrande
Punkt 16 Ersättningar 2018 – Utvärdering
Punkt 16 Ersättningar 2018 – Revisorsyttrande
Punkt 16 Ersättningar 2018 - Styrelsens förslag
Punkt 17 Styrelsens förslag till köpoptionsprogram 2018
Punkt 18 Återköp av egna aktier 2018 - Styrelsens yttrande
Punkt 19 Styrelsens förslag till ändring av aktiekapital 2018
Punkt 19 Ändring av aktiekapital – Revisorsyttrande
Valberedningens förslag och motiverade yttrande 2018
Fullmaktsformulär för årsstämma 2018
Fullständiga köpoptionsvillkor 2018

2017

Protokoll årsstämma 2017
Kallelse till årsstämma 2017
Punkt 9 Utdelning 2017 – Styrelsens yttrande
Punkt 15 Ersättningar 2017 – Utvärdering
Punkt 15 Ersättningar 2017 – Revisorsyttrande
Punkt 15 Ersättningar 2017 - Styrelsens förslag
Punkt 16 Styrelsens förslag till köpoptionsprogram 2017
Punkt 17 Återköp av egna aktier 2017 - Styrelsens yttrande
Valberedningens förslag och motiverade yttrande 2017
Fullmaktsformulär för årsstämma 2017
Fullständiga köpoptionsvillkor 2017

2016

Protokoll årsstämma 2016
Punkt 15 Ersättningar 2016 - Utvärdering
Punkt 15 Ersättningar 2016 - Revisorsyttrande
Punkt 15 Ersättningar 2016 - Styrelsens förslag
Punkt 16 Återköp av egna aktier 2016 - Styrelsens yttrande
Valberedningens förslag och motiverade yttrande 2016
Kallelse till årsstämma 2016
Punkt 9 Utdelning 2016 – Styrelsens yttrande
Fullmaktsformulär för årsstämma 2016

2015

Protokoll årsstämma 2015
Kallelse årsstämma 2015
Revisorns yttrande
Styrelsens yttrande avseende förslag till utdelning
Valberedningens förslag och motiverade yttrande
Förslag till nya styrelseledamöter
Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till företagsledningen
Styrelsens yttrande avseende ersättningar till företagsledningen

2014

Protokoll årsstämma 2014
Kallelse årsstämma 2014
Fullständiga köpoptionsvillkor 2014
Styrelsens yttrande angående utdelning
Utvärdering av ersättning
Revisorns yttrande
Styrelsens förslag till köpoptionsprogram 2014
Förslag till ny styrelseledamot 2014
Valberedningens förslag och motiverade yttrande 2014
Styrelsens förslag till riktlinjer

2013

Protokoll årsstämma 2013
Kallelse årsstämma 2013
Fullständiga köpoptionsvillkor
Revisorns yttrande
Styrelsens förslag till köpoptionsprogram 2013
Valberedningens förslag och motiverade yttrande 2013
Styrelsens förslag till riktlinjer
Styrelsens yttrande angående utdelning
Utvärdering av ersättningar

2012

Protokoll årsstämma 2012
Kallelse årsstämma 2012
Styrelsens yttrande angående utdelning
Revisorns yttrande
Förslag till nya styrelseledamöter 2012
Motiverat yttrande från Valberedningen
Utvärdering av ersättningar
Styrelsens förslag till riktlinjer

2011

Protokoll årsstämma 2011
Kallelse årsstämma 2011
Utvärdering av ersättningar
Styrelsens förslag till riktlinjer
Styrelsens yttrande angående utdelning
Revisorns yttrande
Motiverat yttrande beträffande valberedningens förslag 2011
Förslag till ny styrelseledamot 2011

2010

Protokoll årsstämma 2010
Kallelse årsstämma 2010
Styrelsens yttrande angående utdelning
Utvärdering av ersättningar
Revisors yttrande
Styrelsens förslag till bemyndigande
Styrelsens förslag till riktlinjer

2009

Protokoll årsstämma 2009
Kallelse årsstämma 2009
Styrelsens förslag till bolagsordningsändring
Revisors yttrande
Styrelsens förslag till bemyndigande
Styrelsens förslag till riktlinjer

2008

Protokoll årsstämma 2008
Kallelse årsstämma 2008
Styrelsens förslag till bemyndigande
Styrelsen förslag till riktlinjer
Revisors yttrande