Bergman & Beving förvärvar Ateco

Bergman & Beving har idag förvärvat 70 procent av aktierna i Ateco bestående av 2:a Tekniska Compagniet AB och dess helägda dotterbolag Viewtech AB. Ateco är en ledande nischleverantör av system,...

Bergman & Bevings delårsrapport 1 april–30 september 2023

Delårsrapport 1 april–30 september 2023Andra kvartalet (1 juli–30 september 2023)Nettoomsättningen ökade med 2 procent till 1 094 MSEK (1 073).Resultatet (EBITA) ökade med 27 procent till 107 MSEK...

Inbjudan till presentation av Bergman & Bevings delårsrapport den 19 oktober 2023 kl 09.00

Välkommen till Bergman & Bevings webbsändning med anledning av delårsrapporten för andra kvartalet den 19 oktober kl 09.00, presenterad av Magnus Söderlind (VD) och Peter Schön (CFO). Presentationen...

Aktierelaterat incitamentsprogram

Det av årsstämman 2023 beslutade aktierelaterade incitamentsprogrammet som omfattar cirka 20 ledningspersoner om maximalt 250 000 köpoptioner på återköpta aktier av serie B har...

Bergman & Beving förvärvar Sandbergs

Bergman & Beving har idag förvärvat samtliga aktier i Sandbergs i Jämtland AB. Bolaget är en nischad leverantör av utrustning inom vätskehantering i Sverige. Kunderna återfinns främst inom industrin,...

Förvärv

Förvärv

Vi har medvetet byggt vår organisation kring helt fristående dotterbolag, något vi betecknar som "småskaligt företagande i stor skala".

Läs mer

Förvärv

Om oss

Om oss

Bergman & Beving, grundad 1906, är en svensk börsnoterad bolagsskoncern med lång erfarenhet av att förvärva och utveckla ledande nischföretag med ett...

Läs mer

Om oss

Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Läs mer

Hållbarhet