Bergman & Beving: Aktierelaterat incitamentsprogram

Pressmeddelande Aktierelaterat incitamentsprogram Det av årsstämman 2021 beslutade aktierelaterade incitamentsprogrammet som omfattar cirka 20 ledningspersoner om maximalt 178 000 köpoptioner på...

Bergman & Beving förvärvar 3 Screen

Pressmeddelande Bergman & Beving förvärvar 3 Screen Workplace Safety, en division inom Bergman & Beving, har idag förvärvat samtliga aktier i (3) Screen Tryck AB. 3 Screen kommer att ingå i...

Årsstämma i Bergman & Beving AB (publ) den 31 augusti 2021

Pressmeddelande Årsstämma i Bergman & Beving AB (publ) den 31 augusti 2021 Vid dagens årsstämma respektive konstituerande styrelsesammanträde i Bergman & Beving AB beslutades bland annat följande: ...

Kallelse till Bergman & Bevings årsstämma den 31 augusti 2021

Pressmeddelande Kallelse till Bergman & Bevings årsstämma den 31 augusti 2021 Aktieägarna i Bergman & Beving AB...

Bergman & Bevings delårsrapport 1 april–30 juni 2021

Pressmeddelande Bergman & Bevings delårsrapport 1 april–30 juni 2021 Första kvartalet (1 april–30 juni 2021) Nettoomsättningen ökade med 9 procent till 1 193 MSEK (1 097).Resultatet...

Förvärv

Förvärv

Vi har medvetet byggt vår organisation kring helt fristående dotterbolag, något vi betecknar som "småskaligt företagande i stor skala".

Läs mer

Förvärv

Om oss

Om oss

Bergman & Beving, grundad 1906, är en svensk börsnoterad bolagsskoncern med lång erfarenhet av att förvärva och utveckla ledande nischföretag med ett...

Läs mer

Om oss

Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Läs mer

Hållbarhet