Aktierelaterat incitamentsprogram

Det av årsstämman 2023 beslutade aktierelaterade incitamentsprogrammet som omfattar cirka 20 ledningspersoner om maximalt 250 000 köpoptioner på återköpta aktier av serie B har...

Bergman & Beving förvärvar Sandbergs

Bergman & Beving har idag förvärvat samtliga aktier i Sandbergs i Jämtland AB. Bolaget är en nischad leverantör av utrustning inom vätskehantering i Sverige. Kunderna återfinns främst inom industrin,...

Årsstämma i Bergman & Beving AB (publ) den 24 augusti 2023

Vid dagens årsstämma respektive konstituerande styrelsesammanträde i Bergman & Beving AB beslutades bland annat följande:Fastställande av resultat- och balansräkningÅrsstämman beslutade att...

Kallelse till Bergman & Bevings årsstämma den 24 augusti 2023

Aktieägarna i Bergman & Beving AB (publ), org.nr 556034-8590 (”Bolaget” eller ”Bergman & Beving”), kallas härmed till årsstämma den 24 augusti 2023 klockan 16:00 på IVA Konferenscenter, Grev...

Bergman & Bevings Delårsrapport 1 april–30 juni 2023

Delårsrapport 1 april–30 juni 2023 Första kvartalet (1 april–30 juni 2023)Nettoomsättningen ökade med 2 procent till 1 228 MSEK (1 200).Resultatet (EBITA) ökade med 15 procent till 105 MSEK (91) och...

Förvärv

Förvärv

Vi har medvetet byggt vår organisation kring helt fristående dotterbolag, något vi betecknar som "småskaligt företagande i stor skala".

Läs mer

Förvärv

Om oss

Om oss

Bergman & Beving, grundad 1906, är en svensk börsnoterad bolagsskoncern med lång erfarenhet av att förvärva och utveckla ledande nischföretag med ett...

Läs mer

Om oss

Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Läs mer

Hållbarhet