Bergman & Beving förvärvar Polartherm

Pressmeddelande Bergman & Beving förvärvar Polartherm Bergman & Beving har idag förvärvat 80 procent av aktierna i Polartherm Group. Polartherm är en ledande aktör...

Kallelse till Bergman & Bevings årsstämma den 24 augusti 2022

Pressmeddelande Kallelse till Bergman & Bevings årsstämma den 24 augusti 2022 Aktieägarna i Bergman & Beving AB (publ), org.nr 556034-8590 (”Bolaget” eller ”Bergman & Beving”), kallas...

Bergman & Bevings delårsrapport 1 april–30 juni 2022

Pressmeddelande Bergman & Bevings delårsrapport 1 april–30 juni 2022 Första kvartalet (1 april–30 juni 2022) Nettoomsättningen ökade med 1 procent till 1 200 MSEK (1 193).Resultatet (EBITA) ökade...

Bergman & Bevings årsredovisning för 2021/2022 offentliggjord

Pressmeddelande Bergman & Bevings årsredovisning för 2021/2022 offentliggjord Bergman & Bevings årsredovisning för räkenskapsåret 1 april 2021–31 mars 2022 har idag publicerats på svenska och...

Bergman & Beving förvärvar Fallskyddspecialisterna

Pressmeddelande Bergman & Beving förvärvar Fallskyddspecialisterna Cresto Group, en affärsenhet inom Workplace Safety-divisionen i Bergman & Beving, har idag förvärvat samtliga aktier i...

Förvärv

Förvärv

Vi har medvetet byggt vår organisation kring helt fristående dotterbolag, något vi betecknar som "småskaligt företagande i stor skala".

Läs mer

Förvärv

Om oss

Om oss

Bergman & Beving, grundad 1906, är en svensk börsnoterad bolagsskoncern med lång erfarenhet av att förvärva och utveckla ledande nischföretag med ett...

Läs mer

Om oss

Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Läs mer

Hållbarhet