Bergman & Beving förvärvar A.T.E. Solutions

Pressmeddelande Bergman & Beving förvärvar A.T.E. Solutions Bergman & Beving har idag förvärvat A.T.E. Solutions Ltd. A.T.E. tillverkar och levererar automatiserad testutrustning till...

Bergman & Beving; Delårsrapport 1 april–31 december 2022

Pressmeddelande Delårsrapport 1 april–31 december 2022 Tredje kvartalet (1 oktober–31 december 2022) Nettoomsättningen ökade med 7 procent till 1 239 MSEK (1 163).Resultatet (EBITA) ökade med 23...

Bergman & Bevings delårsrapport 1 april-30 September 2022

Pressmeddelande Bergman & Bevings delårsrapport 1 april–30 september 2022 Andra kvartalet (1 april–30 september 2022) Nettoomsättningen ökade med 6 procent till 1 073 MSEK (1 014) där...

Bergman & Beving: Leveranserna återupptagna efter IT-angrepp hos dotterbolaget Lunas externa logistikleverantör

Pressmeddelande Leveranserna återupptagna efter IT-angrepp hos dotterbolaget Lunas externa logistikleverantör Koncernens dotterbolag Lunas externa logistikleverantör har, som tidigare...

Bergman & Beving: IT-angrepp hos dotterbolaget Lunas externa logistikleverantör

Pressmeddelande IT-angrepp hos dotterbolaget Lunas externa logistikleverantör Koncernens dotterbolag Lunas externa logistikleverantör har utsatts för ett IT-angrepp vilket har lett till...

Förvärv

Förvärv

Vi har medvetet byggt vår organisation kring helt fristående dotterbolag, något vi betecknar som "småskaligt företagande i stor skala".

Läs mer

Förvärv

Om oss

Om oss

Bergman & Beving, grundad 1906, är en svensk börsnoterad bolagsskoncern med lång erfarenhet av att förvärva och utveckla ledande nischföretag med ett...

Läs mer

Om oss

Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Läs mer

Hållbarhet