Bergman & Beving: IT-angrepp hos dotterbolaget Lunas externa logistikleverantör

Pressmeddelande IT-angrepp hos dotterbolaget Lunas externa logistikleverantör Koncernens dotterbolag Lunas externa logistikleverantör har utsatts för ett IT-angrepp vilket har lett till...

Bergman & Beving; Aktierelaterat incitamentsprogram

Pressmeddelande Aktierelaterat incitamentsprogram Det av årsstämman 2022 beslutade aktierelaterade incitamentsprogrammet som omfattar cirka 20 ledningspersoner om maximalt 210 000 köpoptioner på...

Årsstämma i Bergman & Beving AB (publ) den 24 augusti 2022

Pressmeddelande Årsstämma i Bergman & Beving AB (publ) den 24 augusti 2022 Vid dagens årsstämma respektive konstituerande styrelsesammanträde i Bergman & Beving AB beslutades bland annat följande: ...

Bergman & Beving förvärvar Polartherm

Pressmeddelande Bergman & Beving förvärvar Polartherm Bergman & Beving har idag förvärvat 80 procent av aktierna i Polartherm Group. Polartherm är en ledande aktör...

Kallelse till Bergman & Bevings årsstämma den 24 augusti 2022

Pressmeddelande Kallelse till Bergman & Bevings årsstämma den 24 augusti 2022 Aktieägarna i Bergman & Beving AB (publ), org.nr 556034-8590 (”Bolaget” eller ”Bergman & Beving”), kallas...

Förvärv

Förvärv

Vi har medvetet byggt vår organisation kring helt fristående dotterbolag, något vi betecknar som "småskaligt företagande i stor skala".

Läs mer

Förvärv

Om oss

Om oss

Bergman & Beving, grundad 1906, är en svensk börsnoterad bolagsskoncern med lång erfarenhet av att förvärva och utveckla ledande nischföretag med ett...

Läs mer

Om oss

Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Läs mer

Hållbarhet