Kallelse till Bergman & Bevings årsstämma den 31 augusti 2021

Pressmeddelande Kallelse till Bergman & Bevings årsstämma den 31 augusti 2021 Aktieägarna i Bergman & Beving AB...

Bergman & Bevings delårsrapport 1 april–30 juni 2021

Pressmeddelande Bergman & Bevings delårsrapport 1 april–30 juni 2021 Första kvartalet (1 april–30 juni 2021) Nettoomsättningen ökade med 9 procent till 1 193 MSEK (1 097).Resultatet...

Bergman & Bevings årsredovisning för 2020/2021 offentliggjord

Pressmeddelande Bergman & Bevings årsredovisning för 2020/2021 offentliggjord Bergman & Bevings årsredovisning för räkenskapsåret 1 april 2020–31 mars 2021 har idag publicerats på bolagets hemsida...

Bergman & Beving AB: Bokslutskommuniké 1 april 2020–31 mars 2021

Pressmeddelande Bokslutskommuniké 1 april 2020–31 mars 2021 Fjärde kvartalet (1 januari–31 mars 2021) Nettoomsättningen ökade med 2 procent till 1 115 MSEK (1 090).Resultatet (EBITA) ökade med 28...

Bergman & Beving AB: Bergman & Beving förvärvar Albretsen

Pressmeddelande Bergman & Beving förvärvar Albretsen Tools & Consumables, en division inom Bergman & Beving, har idag förvärvat samtliga aktier i H M Albretsen Verktøysikring AS. Albretsen...

Förvärv

Förvärv

Vi har medvetet byggt vår organisation kring helt fristående dotterbolag, något vi betecknar som "småskaligt företagande i stor skala".

Läs mer

Förvärv

Om oss

Om oss

Bergman & Beving, grundad 1906, är en svensk börsnoterad bolagsskoncern med lång erfarenhet av att förvärva och utveckla ledande nischföretag med ett...

Läs mer

Om oss

Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Läs mer

Hållbarhet