B&B TOOLS Årsredovisning 2011/2012

B&B TOOLS Årsredovisning B&B TOOLS Årsredovisning 2011/2012 Stockholm, 2012-07-23 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- B&B TOOLS Årsredovisning för verksamhetsåret 1 april 2011 – 31 mars 2012 finns nu...

Kallelse till B&B TOOLS årsstämma den 23 augusti 2012

B&B TOOLS Kallelse till årsstämma Kallelse till B&B TOOLS årsstämma den 23 augusti 2012 Stockholm, 2012-07-19 08:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Välkommen till årsstämman 2012! Aktieägarna i B&B...

Delårsrapport 1 april – 30 juni 2012 (3 månader)

B&B TOOLS Delårsrapport Delårsrapport 1 april – 30 juni 2012 (3 månader) -- Nettoomsättningen minskade med –4% till 2 009 MSEK (2 097). -- Rörelseresultatet uppgick till 26 MSEK (81). ...

Valberedningens förslag till styrelse i B&B TOOLS AB (publ) inför årsstämman 2012

B&B TOOLS Börsmeddelande Valberedningens förslag till styrelse i B&B TOOLS AB (publ) inför årsstämman 2012 B&B TOOLS valberedning föreslår att Charlotte Hansson och Roger Bergqvist väljs som nya...

Tidigarelagt datum för delårsrapport avseende första kvartalet (april-juni) 2012/2013

B&B TOOLS Corporate Action Tidigarelagt datum för delårsrapport avseende första kvartalet (april-juni) 2012/2013 Stockholm, 2012-06-15 12:21 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Mot bakgrund av den osäkerhet...

Förvärv

Förvärv

Vi har medvetet byggt vår organisation kring helt fristående dotterbolag, något vi betecknar som "småskaligt företagande i stor skala".

Läs mer

Förvärv

Om oss

Om oss

Bergman & Beving, grundad 1906, är en svensk börsnoterad bolagsskoncern med lång erfarenhet av att förvärva och utveckla ledande nischföretag med ett...

Läs mer

Om oss

Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Läs mer

Hållbarhet