Bokslutskommuniké 1 april 2010 - 31 mars 2011

Räkenskapsåret (1 april 2010 - 31 mars 2011) * Nettoomsättningen uppgick till 7 885 MSEK (7 648). * Rörelseresultatet ökade med 33% till 347 MSEK (261). * Resultatet efter finansiella poster...

Delårsrapport 1 april - 31 december 2010 (9 månader)

Rapportperioden (1 april-31 december 2010) ·               Nettoomsättningen uppgick till 5 927 MSEK (5 806). ·               Rörelseresultatet ökade med 37% till 273 MSEK (199). ·              ...

Ledningsförändring i B&B TOOLS

Efter nära 10 år i B&B TOOLS-koncernen har Johan Falk, vice verkställande direktör i B&B TOOLS AB och verkställande direktör för verksamhetsområde B&B TOOLS Markets AB ("Markets"), beslutat sig för...

Delårsrapport 1 april - 30 september 2010 (6 månader)

Nettoomsättning och resultat  ·               Nettoomsättningen uppgick till 3 822 MSEK (3 821).  ·               Rörelseresultatet uppgick till 160 MSEK (119).  ·               Resultatet efter...

Årsstämma i B&B TOOLS AB 25 augusti 2010

Vid dagens årsstämma respektive efterföljande konstituerande styrelsesammanträde i B&B TOOLS AB fattades beslut i enlighet med bifogat pressmeddelande. Stockholm den 25 augusti 2010 B&B TOOLS AB...

Förvärv

Förvärv

Vi har medvetet byggt vår organisation kring helt fristående dotterbolag, något vi betecknar som "småskaligt företagande i stor skala".

Läs mer

Förvärv

Om oss

Om oss

Bergman & Beving, grundad 1906, är en svensk börsnoterad bolagsskoncern med lång erfarenhet av att förvärva och utveckla ledande nischföretag med ett...

Läs mer

Om oss

Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Läs mer

Hållbarhet