Delårsrapport 1 april - 30 september 2010 (6 månader)

Nettoomsättning och resultat  ·               Nettoomsättningen uppgick till 3 822 MSEK (3 821).  ·               Rörelseresultatet uppgick till 160 MSEK (119).  ·               Resultatet efter...

Årsstämma i B&B TOOLS AB 25 augusti 2010

Vid dagens årsstämma respektive efterföljande konstituerande styrelsesammanträde i B&B TOOLS AB fattades beslut i enlighet med bifogat pressmeddelande. Stockholm den 25 augusti 2010 B&B TOOLS AB...

Delårsrapport 1 april - 30 juni 2010 (3 månader)

Nettoomsättning och resultat  ·        Nettoomsättningen uppgick till 1 985 MSEK (1 991).  ·        Rörelseresultatet uppgick till 75 MSEK (48).  ·        Resultatet efter finansiella poster...

Förvärv

Förvärv

Vi har medvetet byggt vår organisation kring helt fristående dotterbolag, något vi betecknar som "småskaligt företagande i stor skala".

Läs mer

Förvärv

Om oss

Om oss

Bergman & Beving, grundad 1906, är en svensk börsnoterad bolagsskoncern med lång erfarenhet av att förvärva och utveckla ledande nischföretag med ett...

Läs mer

Om oss

Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbar utveckling är en utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov.

Läs mer

Hållbarhet